Hoppa till innehåll

SEO

SEO är processen med att optimera webbplatser för att göra dem mer synliga i sökmotorernas sökindex. SEO, eller sökmotoroptimering som det heter på svenska, går alltså ut på att göra det lätt för både existerande- och potentiellt nya kunder att hitta en bestämd webbplats via sökmotorerna. Det gör du genom att synas på de sökord och meningar som målgruppen använder sig av när de letar efter ditt företag via Google eller de andra sökmotorerna.

SEO är en av de mest effektiva typerna av marknadsföring som finns. De allra flesta köpbeslut tas när användarna är online och de flesta letar igenom olika alternativ på nätet innan de bestämmer sig för vilken produkt eller tjänst de ska köpa. Därför ska du synas redan när dina potentiella kunder scannar av marknaden inför ett köpbeslut, så att du är “top of mind” när det är dags för dem att slå till.

Har du en optimerad webbplats som snabbt kan svara på användarnas frågor och därmed förkorta den tid de spenderar på att jämföra produkter eller tjänster, övertygar det ofta användarna om att de ska slå till på direkten. Även om avsikten från början var att handla i en fysisk butik eller att fortsätta jämföra utbud och priser på nätet.

Kriget om de organiska resultaten
Genom att arbeta med SEO strävar man efter att placera en viss URL så högt upp som möjligt i de organiska sökresultaten. URL:n  ska rankas högt på de sökord som beskriver webbplatsen allra bäst.

De organiska resultaten är de resultat du ser på Google och i andra sökmotorer som inte är sponsrade (betalda) sökresultat. De sponsrade resultaten tar upp allt mer och mer plats i Googles sökresultat. Trots det är de flesta användare idag medvetna om att de sponsrade sökresultaten är köpt annonsutrymme och de har därför mycket större förtroende för organiska resultat. Användare har stort förtroende för att Google visar de bästa och mest relevanta resultaten baserat på de sökord eller sökfraser som skrivits in. Därför är dina potentiella kunder i de flesta fall också mer benägna att klicka på organiska resultat.

Google står för 90% av den svenska sökmotortrafiken
I Sverige är Google den mest använda sökmotorn. Det är den också i resten av världen men i Sverige använder vi nästan ingen annan sökmotor än just Google. Av samma anledning är det många som säger “Google optimering” i stället för SEO. Man ska dock vara uppmärksam på att Bing också har marknadsandelar i Sverige och att det, så väl som på Google, kan vara tal om kvalificerad trafik.

Sökord och sökfraser
Det första som ska gås igenom om du vill du synas på Google och andra sökmotorer är de sökord och sökfraser som du vill rankas högt på. Utan en konkret plan över vilka sökord och fraser en webbplats ska hittas på, är det nästan omöjligt att placeras högt i sökningar som innehåller just de orden och fraserna. Resultatet förutsätter nämligen att sökorden och sökfraserna finns på själva webbplatsen. Vill man tex synas och ranka högt på IKEA köksluckor så är det viktiga att man har med sökfrasen och orden IKEA och Köksluckor såväl i titeln som i rubriker. Dessutom ska sökfrasen finnas med i URL:en samt som alt-tag för minst en bild. Om de inte gör det, kan inte sökmotorerna klassificera att just den sidan ska visas på ett bestämt sökord eller en viss sökfras.

Eftersom du bygger upp din SEO omkring de sökord du väljer är de i princip grunden för hela ditt SEO-arbete. Därför är det oerhört viktigt att du gör en noggrann bedömning av exakt vilka sökord du ska arbeta med och hur konkurrensen är på dem.

Sökord med long-tail (den långa svansen) har mindre konkurrens och konverterar bättre
Det är stor skillnad på att arbeta med sökord med lång svans (long-tail) eller med det som kallas generiska sökord. Generiska sökord är sökord som är väldigt allmänna och generella. Ett exempel på ett generiskt sökord är ”mobiltelefoner”.  Användare som söker efter “mobiltelefoner” söker väldigt brett och är oftast inte så långt i köpprocessen.

Med long-tail, det vill säga sökord med lång svans, är situationen annorlunda. Ett exempel på sökord med lång svans i samma kategori är “Köp Nokia 9800”. Här är användaren mycket längre i köpprocessen eftersom de både har en specifik modell och kan se att avsikten med sökningen är att göra en transaktion. Chansen att den här användaren handlar en mobiltelefon är med andra ord väldigt stor!

Konkurrensen på sökord med lång svans är samtidigt lägre än på generiska sökord.

Eftersom sökord med lång svans är speciellt riktade, är det oftast smartast att använda dessa innan man börjar arbeta på de populäraste generiska sökorden.

Innehållsoptimering
De nyckelord och sökfraser som valts ut ska implementeras i innehållet på webbplatsen. Det inkluderar brödtext, sidtitlar, metabeskrivningar och ALT-taggar. Du ska också avgöra om innehållet gör sig bäst på en informationssida som riktar sig till användare som håller på att scanna av marknaden, en försäljningssida för dem som har kommit långt i köpprocessen eller kanske en hel kategori med flera underliggande artiklar om ett visst ämne.

Det ska också värderas om innehållet på webbplatsen passar just den målgrupp man vill intressera. Det räcker inte att bara veta vilka sökord som genererar trafik om användarens avsikt med sökordet inte alls motsvarar innehållet på hemsidan. Innehållet på webbplatsen bör presenteras på olika sätt beroende på om du exempelvis vill sälja en resa till en grupp ungdomar eller till en barnfamilj, eller tex om det handlar om att sälja reservdelar till bilar, då är det viktigt att sidan i sin helhet handlar om bilar, bildelar och bilservice. På så sätt kommer Google att göra en mer korrekt bedömning av sidan och att det faktiskt är en sida som i första hand vänder sig till bilägare och de som söker efter hjälp med just bilen på ett eller annat sätt.

Det finns många verktyg som är bra att ha när du ska analysera företagets målgrupp utifrån e-postlistor eller andra typer av användardata som webbplatser ofta har tillgång till. Den här typen av data är väldigt viktigt för att du ska förstå dina användare och därmed kunna anpassa och optimera innehållet till dem.

Bondtofte.se erbjuder de innehållsanalyser som både går igenom hur du skapar relevant innehåll och som värderar ditt existerande innehåll.

Teknisk SEO

Den tekniska aspekten är en av de viktigaste parametrarna i SEO-arbetet. Är det tekniska problem på en webbplats kan det bli svårt för Google och andra sökmotorerna att crawla och indexera den. Det här gör att det nästan är omöjligt att synas i de organiska sökresultaten.

Det kan finnas många orsaker till varför en webbplats inte kan indexeras korrekt. Det kan till exempel vara problem med:

  • Sidor som returnerar fel svarskoder
  • Blockering av viktiga sidor på webbplatsen
  • Brist på blockering av kritiska sidor på webbplatsen
  • Det saknas sidtitlar
  • Felaktigt konfigurerade menynavigering
  • Brist på navigeringselement
  • Problem med länkstrukturen
  • Användning av skript, Java, Flash eller andra element som inte är indexerbara för sökmotorer

Duplicerat innehåll (duplicat content)
En av de största indexeringshinder som finns kallas för duplicerat innehåll. Duplicerat innehåll är, precis som namnet antyder, innehåll som duplicerats dvs. kopierat innehåll som upprepas flera gånger. Trots att SEO-specialister försökt poängtera problemet i flera år finns det fortfarande väldigt många webbplatser som lider av duplicerat innehåll.

Har du duplicerat innehåll kan det vara skäl nog till att webbplatsen inte indexeras korrekt. Därför kan det i allra högsta grad påverka möjligheterna att uppnå en bra placering i sökresultaten. Duplicerat innehåll kommer i många olika former och storlekar. Använder du t.ex. parametrar internt kan dessa skapa flera versioner av varje sida på webbplatsen.

Det här kan göra det svårt för Google att avgöra vilken av sidorna som är den korrekta och som ska visas i sökresultaten. Det här är absolut inte ett val man ska överlämna åt sökmotorerna, utan själv diktera med järnhand. Även om sökrobotar är extremt komplexa klarar de oftast inte den här typen av utmaningar. Samtidigt kan man säga att om webbplatsens innehåll inte kan indexeras och rankas på rätt sätt, så är det inte sökmotorns problem. Det är ditt problem.

Hastighet
Hastigheten på en webbplats är också en avgörande faktor i förhållande till vilka placeringar den kan uppnå i sökresultaten. En långsam webbplats slösar inte bara användarnas tid utan också sökmotorernas. Därför har långsam hastighet en negativ inverkan på rankingen i sökresultaten. Google och andra sökmotorer är väldigt fokuserade på att webbplatser ska vara snabba. De vill inte visa sina användare, och därmed också webbplatsens användare, långsamma webbplatser.

Webbplatsens hastighet betyder också mycket i förhållande till indexeringen. Är det en stor och komplex webbplats krävs det att den är snabb för att den ska kunna crawlas ordentligt. Det finns dock undantag. Väldigt populära webbplatser har många länkar och det innebär att Googlebot (Googles sökrobot) har mer tålamod med webbplatsen och då läggs det längre tid på att cramla den. Är webbplatsen däremot inte så populär kräver Googlebot att den svarar blixtsnabbt. Det allra bästa är naturligtvis snabba webbplatser med både många och relevanta ingående länkar.

Irrelevant indexering
Många webbplatser har problem med irrelevant indexering. Det kan vara filer, sidor och mappar som är tillgängliga för sökmotorer men som inte bidrar med något värde, varken för sökmotorerna eller användarna. Det kan t.ex. vara PDF-filer utan navigeringselement som gör att användaren fastnar i dokumentet. Det kan också vara Word-dokument eller hela mappar med filer eller listor som inte är relevanta för användare utan förkunskaper till just dessa listor.

Redundant innehåll, det vill säga överflödigt innehåll, är ytterligare ett problem. Det kan exempelvis vara indexerade 404-sidor, sidor med endast en bild eller en video och kategori sidor. Ju mer redundant innehåll som sökrobotarna ska crawla på en webbplats desto fler problem. Generellt sett bör endast konkreta användbara sidor indexeras, d.v.s. meningsfulla sidor med relevant innehåll och länkar som självständigt kan lösa uppgiften när användarna landar på dem.

Alla liknande problem går att lösa och en av de bästa sätten att synliggöra alla tekniska problem är att utarbeta en teknisk SEO-analys.

Att bygga länkar (linkbuilding)

Google och de andra sökmotorerna har baserat sina algoritmer på populäritetsanalyser. Popularitet mäts med rekommendationer och när de är online kommer rekommendationerna från länkar. Oavsett om det är länkar från webbbplatser eller från sociala medier. Därför använder sökmotorerna antalet länkar och länkarnas kvalitet till en webbplats för att bedöma hur pass populär webbplatsen är och därmed hur högt den ska placeras i sökresultaten.

Det har också betydelse vart de inkommande länkarna kommer ifrån. Länkar från andra relevanta webbplatser är de bästa att få. På samma sätt är länkar från populära webbplatser mer värda än länkar från mindre populära webbplatser. Länkar från sidor med hög trovärdighet väger också tungt. Med andra ord, det som ska till för att du ska ha chansen att hamna i topp i sökresultaten är en perfekt blandning av ingående länkar från en mängd olika trovärdiga och relevanta källor.

Var noga med vem som bygger dina länkar

Att bygga läkar är en SEO disciplin som bör tas på allvar och som endast bör utföras av personer med ingående kunskap om ämnet. Det finns tyvärr riktigt många på marknaden som erbjuder sig att bygga länkar men som inte förstår hur pass skadligt det kan vara om jobbet inte utförs korrekt.

Därför är det viktigt att du som köpare är medveten om kvaliteten på det arbete som utförs om du anställer en extern leverantör. Om det t.ex. manipuleras för mycket med länkarna till din webbplats kan det i värsta fall leda till att du straffas vilket i sin tur leder till betydligt sämre placering och därmed betydligt färre antal besökare. Samtidigt kan det vara extremt svårt att ta sig ur ett länkstraff när en webbplats väl har drabbats.

Har din webbplats straffats, eller finns det misstanke om straff, kan Bondtofte.se göra en länkanalys och hjälpa dig. I analysen granskar de webbplatsens länkprofil i syfte att ge råd om hur den kan framstå som mer naturlig och hur du ska göra för att få bort eventuella straff. De garanterar att eventuella länkstraff tas bort om du följer länkanalysen punkt för punkt.

Kontakta oss redan idag!

“Vi fick verkligen ett jättelyft i försäljning efter optimering och länkbygga av Bondtoft.se”

Jenny Persson

“Bondtofte.se är verklöigen duktiga på sin sak och vi märkte tidigt att trafiken till vår hemsida ökade markant.”

Håkan Johansson

“Att syna på Google i det organiska söket är verkligen viktigt och det är precis vad vi gör nu efter hjälp från Bondtofte.se”

Stefan Jarl